Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej insynuacje i pomówienia poniżej zamieszczam zaświadczenie o niekaralności.