Maciej Lisowski z wizytacją u naszych sąsiadów

Znajomość zasad prawa oraz otwarcie na rozmowy z przedstawicielami innych narodów sprawiły, że Maciej Lisowski zyskał sobie w kręgach międzynarodowych status opiniotwórcy. Wizytował w wielu państwach, również u naszych sąsiadów, zarówno po to, by czerpać wiedzę o ich systemach prawnych, jak i dzielić się rozwiązaniami, które stosuje się w Polsce i Unii Europejskiej.

Czechy

W ostatnich latach, Pan Maciej oficjalnie wizytował Czechy dwukrotnie. Obydwa wyjazdy miały miejsce w 2016 roku, jednak niosły za sobą zupełnie różne cele. W trakcie pierwszej z nich pan Maciej udzielił wywiadu opiniotwórczemu portalowi internetowemu parlamentnilisty.cz.. Przedstawiony został jako wybitny obrońca praw człowieka, a podczas rozmowy odpowiadał na pytania związane z obecną sytuacją polityczną w Polsce i jej odniesieniu do działań Unii Europejskiej. 

Podczas swojego drugiego wyjazdu, pan Maciej spotkał się m.in. z szefem czesko-koreańskiego Komitetu Czeskiej Izby Gospodarczej Antonem Uhnakiem i zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą Czeskiej Izby Gospodarczej Petrem Talafusem. Ich rozmowy dotyczyły zarówno zacieśnienia współpracy między organizacjami, jak i ogólnej kondycji grupy wyszehradzkiej, oraz działań, które mogłyby wpłynąć na dalszą poprawę jej funkcjonowania. Podczas tej wizyty pan Maciej zapoznał się też ze strukturą i zasadami działania Czeskiej Izby Gospodarczej.

Ukraina

Pan Maciej naszych wschodnich sąsiadów odwiedzał wielokrotnie, zarówno służbowo, jak i prywatnie. Jedną z jego najważniejszych wizyt w Ukrainie była ta w grudniu 2016 roku. Na zaproszenie Komisji Integracji Europejskiej Rady najwyższej Ukrainy (jednoizbowego parlamentu) uczestniczył on wtedy w uroczystej inauguracji Międzynarodowego Funduszu Wsparcia Ukrainy. W trakcie obchodów wygłosił on przemówienie poruszające temat przestrzegania prawa europejskiego, kwestię niezwykle ważną dla kraju tak naprawdę otwierającego się na szeroko zakrojone działania międzynarodowe i europejskie.