Represje na Białorusi – obywatel kontra państwowy zamordyzm

Ostatnie wydarzenia na Białorusi przypominają nam o tym, jak wadliwe funkcjonowanie aparatu państwowego bez odpowiednich mechanizmów kontroli i  podziału władz wpływa na życie normalnych ludzi. Niestety – nie jest to pierwsza taka sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów. W ciągu ostatnich lat pan Maciej Lisowski oraz jego fundacja starli się już z białoruskim aparatem. Jak wyglądały te historie?

 

Andrej Żukawiec

To jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat, w którą zaangażowała się LEX NOSTRA. Andrej Żukawiec był białoruskim przedsiębiorcą, który z kraju musiał uciekać już pod koniec lat 90. Wynikało to z jego braku współpracy z włodarzami państwa – Żukawiec współpracował z opozycją i musiał szukać azylu w innym kraju. Uniknął ekstradycji tylko dzięki pomocy śp. Lecha Kaczyńskiego, pełniącego wtedy funkcję ministra sprawiedliwości. 

Sprawa Żukawca odżyła w 2013 roku. Był wtedy sądzony w Polsce na podstawie zebranego na Białorusi materiału dowodowego. Materiały, choć najprawdopodobniej sfałszowane, polski sąd wziął pod uwagę i chciał skazać przedsiębiorcę na 3 lata więzienia. Kary udało mu się uniknąć jedynie dzięki niedotrzymaniu warunku podwójnej karalności. Sprawa przedawniła się a wyrok został umorzony.  

 

Sprawa L.H.

Kryjący się pod tymi inicjałami przedsiębiorca również padł ofiarą działań białoruskiego aparatu państwowego. Poszukiwany był na wniosek władz tego państwa czerwoną karta Interpolu, za przestępstwa ekonomiczne, rzekomo których dopuścił się na terenie Białorusi. Z tego tytułu został zatrzymany w roku 2017 na warszawskim Okęciu przez służby lotniska, jednak sąd zaniechał jego zatrzymania, ze względu na brak jakiegokolwiek materiału dowodowego, natomiast strona białoruska wydała wniosek o ekstradycję. Wzbudziło to zainteresowanie fundacji i pana Macieja, którym udało się ustalić, że zatrzymany przedsiębiorca, w chwili wytoczenia przeciwko niemu postępowania nie mieszkał już od kilku lat na Białorusi, a na Ukrainie, nie prowadził działalności powiązanej z branżą żywnościową (o przestępstwa w której został posądzony) – był natomiast represjonowany na Białorusi ze względu na opozycyjne poglądy.

 

Żywie Biełaruś!

Zwykli obywatele Białorusi nie mają w swoim kraju wiele do powiedzenia. Zamordystyczny aparat państwowy wymusza na nich posłuszeństwo, dlatego tak wielu z nich szuka miejsca pracy czy nauki w Polsce. Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy na Ukrainie rozgrywają się wydarzenia mogące pomóc obalić reżim Łukaszenki i stworzyć tam społeczeństwo obywatelskie. Może być to przewrót porównywalny do wydarzeń na Ukrainie sprzed kilku lat czy zmian ustrojowych RP w 1989 roku. Ukraińcy potrzebują teraz naszej pomocy – jeśli chcesz, możesz wesprzeć inicjatywę, nad którą pracują pan Maciej i jego fundacja.

Orła

Orzeł WPROST – działalność publicystyczna Macieja Lisowskiego

Działalność Macieja Lisowskiego obraca się nie tylko wokół interwencji związanych z działaniem fundacji Lex Nostra. Dyrektor znajduje czas również na inne formy popularyzacji swojego światopoglądu, polegającego na pomocy słabszym i pokrzywdzonym, szczególnie tym, którzy padli ofiarami aparatu państwowego. Pan Maciej jest aktywnym publicystą-edukatorem, wyjaśniającym na łamach magazynów lub dzienników telewizyjnych i internetowych niejasne zagadnienia prawne i biznesowe. 

Wprost

To jeden z najpopularniejszych i najczęściej cytowanych w polsce tygodników opiniotwórczych. Znajdziemy tam artykuły osób powiązanych z różnymi opcjami politycznymi, co świadczy o jego rzetelności. To pewnie jeden z powodów, dla których pan Maciej Lisowski utrzymuje dobre kontakty z przedstawicielami tygodnika, w którym publikowane są często artykuły pana Macieja, lub bezpośrednio z nim związane – na przykład te o działalności i interwencjach Lex Nostra. Jeśli jesteście zainteresowani, by zapoznać się z publikacjami Pana Macieja lub tymi, które opisują skandale, którymi zajęła się jego fundacja, zachęcamy do odwiedzenia zakładki “Fundacja w mediach” na stronie Lex Nostra.

W 2019 roku pan Maciej Lisowski dostąpił zaszczytu, jakim było otrzymanie orła Wprost. To nagrody przyznawane corocznie, od roku 2016 najbardziej efektywnym przedsiębiorcom oraz osobom działającym na rzecz małej ojczyzny czy niosącym pomoc innym. Orzeł Wprost to statuetka, którą nagradza się osobistości, mające wyraźny wkład w rozwój Polskiej gospodarki oraz kultury prawnej. Pan Maciej chodź działa głównie w Warszawie statuetkę odebrał jako laureat z województwa Podlaskiego, ponieważ tam znajduje się jego rodzinne miasto – Białystok.

Statuetki Orłów Wprost są nawiązaniem do nagrody, którą otrzymał wydawca Wprost, Michał Maciej Lisiecki od instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, za to, iż w codziennej działalności pozostał patriotą działającym na rzecz rozwoju naszego kraju. W związku z tym sam model statuetki nawiązuje do godła z białym orłem, które wisiało od roku 1945 w siedzibie rządu II RP w Londynie. 

Inne formy działalności publicystycznej

Pan Maciej, jako osoba z doświadczeniem i rozległą wiedzą na temat prawa zyskał sobie miano rzetelnego opiniotwórcy. Świadczy o tym chociażby funkcja asystenta do spraw społecznych, którą pełnił, wspomagając posła i marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Maciej Lisowski w trakcie swojej kariery pojawiał się w wielu programach publicystycznych – zarówno telewizyjnych (Superstacja, Interwencja w polsacie), radiowych (np. w Polskim Radiu 24, RMF czy RadiuPlus), jak i internetowych (Wpolsce.pl, NaTemat.pl, NTV). Jednym z problemów, z którymi stykają się fundacja i pan Maciej jest pomoc uchodźcom. Obecnie pomaga on w akomodacji i zapewnieniu warunków mniejszości białoruskiej, która ze względu na represje płynące z działalności tamtejszego aparatu państwowego jest zmuszona uciekać z kraju. Więcej informacji na ten temat znajdziesz również na stronie fundacji Lex Nostra.

Podróże Macieja Lisowskiego

Maciej Lisowski stara się pozostawać aktywistą na rzecz praw ludzkich nie tylko w kraju. Odbył on wiele wizyt zagranicznych, udzielał się również aktywnie jako asystent społeczny posła na sejm i ojca obecnego premiera – ś.p. Kornela Morawieckiego. Podczas wykonywania swoich obowiązków, miał okazję odwiedzić między innymi Kurdystan we wrześniu 2017 roku, podczas referendum niepodległościowego. 

Kurdystan to niewielkie państwo, położone w górzystych terenach południowo-zachodniej Azji, którego terytorium podzielone jest obecnie pomiędzy sąsiadujące z nimi państwa – Turcję, Irak, Iran i Syrię. Na terenach tych państw kurdowie walczą o zachowanie swojej tożsamości narodowej poprzez tworzenie jak najbardziej autonomicznych jednostek administracyjnych na ich terenach – w 2014 roku wywalczyli niepodległość w Syryjskiej Rożawie. 25 września 2017 roku Maciej Lisowski uczestniczył w roli obserwatora w referendum zorganizowanym przez autonomicznego Kurdyjskiego prezydenta, Masuda Barzaniego. Wzięło w nim udział aż 72% uprawnionych do głosowania obywateli, w znaczącej większości (92%) opowiadających się za autonomią Kurdystanu. Podczas wizyty odwiedził również obóz uchodźców i odbył wiele rozmów z czynnie walczącymi o wolność kraju politykami.

Europejska jedność

Z bliższych podróży? W ciągu ostatnich lat Maciej Lisowski odwiedził również m.in. ukraiński parlament, podczas inauguracji działania Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy w 2016 roku. W maju tego samego roku, jako dyrektor fundacji Lex Nostra uczestniczył w rozmowach związanych z działaniami grupy Wyszehradzkiej. Dotyczyły one wzmocnienia gospodarczego znaczenia grupy składającej się z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, oraz budowy kanału Łaba – Odra – Dunaj, który dałby naszym sąsiadom bezpośrednie połączenie z Oceanem Atlantyckim i większymi kanałami handlowymi. 

Orła

Osiągnięcia Macieja Lisowskiego

Podczas kariery działacza społecznego, dyrektor fundacji Lex Nostra, Maciej Lisowski angażował się w wiele spraw związanych z ochroną praw obywatela, interweniował w sprawach słabszych i niósł pomoc prawną. Historię interwencji i spraw, z którymi do czynienia miała fundacja i pan Maciej można znaleźć na stronie Lex Nostra w odpowiednim dziale. Sama organizacja nadal niesie pomoc, zarówno ofiarom przestępstw, jak i osobom niezaznajomionym z prawem, lub potrzebującym pomocy psychologa.  Nie dziwi więc, że przez ponad 20 lat prowadzenia takiej działalności, pan Maciej Lisowski miał okazję pełnić odpowiedzialne, opiniotwórcze stanowiska i zostać odznaczony państwowymi i niezależnymi nagrodami.

Funkcje i odznaczenia Macieja Lisowskiego

Bliską życia politycznego funkcją, którą pełnił Maciej Lisowski od roku 2016 była rola asystenta społecznego ś.p. Kornela Morawieckiego – doświadczonego polityka, Marszałka Seniora i ojca obecnego premiera, Mateusza Morawieckiego. Zajmował się on nie tylko merytorycznym wsparciem posła, ale aktywnie uczestniczył w życiu komisji sejmowych, szczególnie tych, których zakres obowiązków obejmował obrady na temat kultury prawnej i praw człowieka oraz obywatela w Polsce. 

Choć działalność Lex Nostra potrafiła być kontrowersyjna, (szczególnie poprzez konflikty z np. nieuczciwymi urzędnikami i przedstawicielami władzy), koniec końców została wielokrotnie doceniona, zarówno przez podmioty niezależne, jak i te państwowe. W Listopadzie 2019 roku, pan Maciej Lisowski został odznaczony ORŁEM “WPROST” – statuetka ta przyznawana jest osobom, które wykazały szczególne zainteresowanie i wkład w sprawy na polu międzynarodowym oraz działania na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki. Odznaczenia państwowe pan Maciej otrzymał m.in. w roku 2016. Wtedy został uhonorowany medalem “Pro Patria” w uznaniu za swoje działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadomości prawnej w Polsce. W 2014 roku otrzymał natomiast tytuł “Człowieka Wolności i Niepodległości”. Ciekawostką jest też to, że w połowie roku 2019 do obiegu przez Pocztę Polską został wprowadzony znaczek pocztowy z wizerunkiem pana Macieja.

Wizyty i działalność społeczna Macieja Lisowskiego

Maciej Lisowski jest osobą niezwykle aktywną społecznie – zarówno poza granicami naszego kraju jak i tutaj, na miejscu. Od czasu założenia fundacji pojawiał się na wielu ważnych wydarzeniach, zarówno tych, które są związane ze sprawami krajowymi, jak i na spotkaniach z przedstawicielami władz lub służb innych państw, w celu poprawy stosunków międzynarodowych. Wiedza i doświadczenie pana Macieja docenione zostały również na uczelniach i eventach naukowo-społecznych – był np. gościem na XVIII Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w 2018 roku, pojawił się IV Kongresie Nauk Sądowych, gdzie udzielił krótkiego wykładu, czy jako gość na konferencjach prasowych i konsultacjach – np. w Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stosunki polsko-amerykańskie

Aktywna walka o poprawę stosunków międzynarodowych wymaga otwarcia i rozmów z przedstawicielami przeróżnych państw. Wspominaliśmy już wcześniej o międzynarodowych wyjazdach Macieja Lisowskiego, między innymi do Kurdystanu, w celu wsparcia działań proniepodległościowych. Wkład w politykę zagraniczną można mieć również jednak przebywając w kraju. Dyrektor fundacji Lex Nostra w ostatnich latach uczestniczył między innymi w obchodach Amerykańskiego Święta Niepodległości w 2017 roku, na zaproszenie ambasady USA, był też obecny wśród gości Ambasady Stanów Zjednoczonych w trakcie warszawskiego przemówienia Prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pielęgnowanie pamięci

Dyrektor fundacji szczególnie angażuje się również w pielęgnowanie pamięci o ofiarach holokaustu. W 2017 roku wziął udział w rozdaniu odznaczeń im. Antoniny i Jana Żabińskich dla Polaków szczególnie zaangażowanych w ochronę żydów w trakcie II wojny światowej.  W tym samym roku pojawił się również na I Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pamięci „WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ”, organizowanym przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Fundacja Pamięci AK „Kresy RP” i Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oraz w otwarciu wystawy „Polscy Żydzi w przestrzeni politycznej II Rzeczpospolitej”.

Działalność medialna Macieja Lisowskiego

Osoba, chcąca mieć faktyczny wpływ na tryb działania organów państwowych musi nosić miano osoby posiadającej merytoryczne przygotowanie oraz charyzmę. Przez 10 lat swojej działalności, pan Maciej Lisowski wypracował sobie miano opiniotwórcy z którym należy się liczyć. Wielokrotnie pojawiał się w mediach, zarówno państwowych, jak i niezależnych, w roli eksperta w dziedzinie prawa i sądownictwa. Przez lata gościł on na łamach m.in. tygodnika Wprost, NaTemat, oraz w obiektywie kamery Polsatu, TVP, telewizji WPolsce czy Superstacji.

Bój o sprawiedliwość

Walka o prawa osób pokrzywdzonych przez urzędników i niejasne przepisy prawa, często odbywa się w mediach. Dopiero odpowiednie nagłośnienie sprawy może skutkować wywarciem odpowiedniej presji na wysoko postawionych urzędnikach i poszerzenia świadomości prawnej całego narodu. Na temat jednej z takich spraw Maciej Lisowski miał okazję wypowiedzieć się w popularnej “Interwencji” transmitowanej na kanale Polsatu. To sztampowy przykład urzędniczego osądu, w którym litera prawa bierze górę nad jego sensem. Sprawa dotyczyła Pana Władysława, który sprzedał mieszkanie chorej na Alzheimera matki, by móc rozbudować dom, oraz zająć się nią i chorym bratem. Jednak według urzędniczej machiny, pan Władysław sprzedał mieszkanie nielegalnie, a rozbudowa domu jest przez nią postrzegana jako korzyść osobista i z tego tytułu jego właścicielowi kazano zapłacić 100 tys złotych, które wedle litery prawa jest on winien urzędowi. W tej i wielu innych sprawach postawę obronną przyjął pan Maciej Lisowski, biorąc pokrzywdzone jednostki pod skrzydła fundacji Lex Nostra, nagłaśniając tego typu niesprawiedliwości.

“Prawo i Pięść”

W 2019 roku ukazała się książka, będąca wywiadem-rzeką z panem Maciejem. Nosi ona tytuł “Prawo i pięść”, a porusza tematykę najcięższych i najbardziej niewiarygodnych spraw, z jakimi miał okazję borykać się Lex Nostra w ciągu ostatnich lat. Maciej Lisowski, będąc osobą zaznajomioną z przepisami prawnymi i mającą przeróżne doświadczenia z urzędnikami i władzami, pod lupę bierze w niej największe przekręty i oszustwa, oraz kompletne wypaczenie zasad etycznych i wykorzystywanie funkcji państwowych do osiągnięcia prywatnych korzyści materialnych. 

Maciej Lisowski

Świadomość i prawo – to wyróżnia Macieja Lisowskiego

Głównymi celami Macieja Lisowskiego są nie tylko ochrona osób poszkodowanych przestępstwem lub niewinnie obarczonych za nie winą. Do działań jego i jego organizacji należą również poszerzanie świadomości prawnej i wiedzy obywateli. W ciągu kilku lat fundacja i Pan Maciej pomogli rozwiązać wiele szokujących i bulwersujących spraw. Część z nich wykraczała nawet poza granice naszego kraju, jednak bezpośrednio dotyczyła naszego systemu prawnego.

Bój o dzieci

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw, jakimi miał okazję w ostatnim czasie zająć się Pan Maciej Lisowski, była ta, dotycząca walki Denisa Lisova o prawo opieki nad córkami. Ten mieszkający w Szwecji Rosjanin został praktycznie pozbawiony możliwości widywania się z córkami, te zaś zostały przekazane muzułmańskiej rodzinie zastępczej, której kulturowe obyczaje różniły się zapewne od tych, przekazywanych dzieciom przez Lisova. Decyzja szwedzkiego rządu podyktowana była najprawdopodobniej względami materialnymi. Całe szczęście Rosjanin otrzymał w Polsce azyl i niezbędną pomoc. Wypowiadający się w tej sprawie dyrektor Lex Nostra pochwalił działanie polskiego systemu, jednocześnie wskazując na o wiele większą skalę problemu odbierania dzieci rodzicom w krajach skandynawskich, również rodzinom polskim oraz rozważył jakie rozwiązania mogą mu zapobiec.

Ogrom pracy w służbie obywatelom

Lex Nostra jest prężnie działającą organizacją, która niesie pomoc prawno-psychologiczną już od 10 lat. Rocznie otaczają swoją opieką nawet 7 tysięcy poszkodowanych osób rocznie, o czym wspomina Maciej Lisowski w wywiadzie dla “Wprost”. W tym samym artykule, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy, wspomina także swoją historię współpracy – przede wszystkim z wieloletnim mentorem i przyjacielem, Kornelem Morawieckim oraz licznymi organizacjami państwowymi lub użytku publicznego – od ministerstw po zakłady karne. Do fundacji może zwrócić się w razie kłopotów każdy – bez względu na majątek czy wiek. 

interwencja

Maciej Lisowski ekspertem programu „Interwencja” w Polsacie

W jednym z ostatnich odcinków programu „Interwencja”, który jest emitowany w telewizji Polsat została poruszona sprawa Pana Władysława Sitko z Wieliczki. To właśnie ten mężczyzna chcąc pomóc swojej najbliższej rodzinie, w tym bardzo chorej matce sprzedał mieszkanie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że teraz może stracić 100 tysięcy złotych, albo dom!

Wszystko to za sprawą bonifikaty, która została przyznana matce Pana Władysława przy wykupie mieszkania. Teraz, już po sprzedaży o zwrot 100 tysięcy złotych upomina się Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Niestety Pan Władysław takich pieniędzy już nie posiada, ponieważ rozbudował dom, do którego przyjął właśnie schorowaną matkę i swojego równie chorego brata.

Całej sprawie z bliska przyjrzał się dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, Maciej Lisowski, który był ekspertem w tej sprawie. Twórca książki „Prawo i pięść” w pełni stanął po stronie poszkodowanego argumentując to następująco.
„Tutaj mamy przypadek osoby, która chciała pomóc najbliższej rodzinie i tej rodzinie pomogła. Pan Władysław nie odniósł żadnych osobistych korzyści. Myślę, że urzędnicy powinni zdecydowanie inaczej podejść do sprawy.”

Maciej Lisowski

Maciej Lisowski zabrał głos ws. polskiego sądownictwa

O patologii w polskim systemie sądownictwa wiemy nie od dziś. Praktycznie każdego dnia słyszymy o bardzo kontrowersyjnych decyzjach i wyrokach. Polskie media wręcz prześcigają się w uwypuklaniu absurdów. Niestety mamy również duży problem z tym żeby je wyeliminować, a sam system odpowiednio usprawnić.

W związku z tym głos w sprawie polskiego sądownictwa zabrał założyciel i dyrektor Fundacji LEX NOSTRA – Maciej Lisowski. Współautor książki „Prawo i pięść”, mówiącej właśnie o wielu patologicznych sytuacjach w polskim sądownictwie był gościem Jerzego Jachowicza w audycji „Kulisy spraw” Polskiego Radia 24.

Maciej Lisowski zabrał głos chociażby w sprawie ostatniej reformy sądowej. Zwrócił również uwagę jak bardzo na ten problem zwraca uwagę Fundacja LEX NOSTRA oraz, że mimo zmian władz struktury sądowe nie ulegają zmianie.

„O patologii w polskim sądownictwie, jako fundacja Lex Nostra, mówimy już od 9 lat. Niektóre z opisanych przeze mnie w 2012 roku doniesień są nadal aktualne i wydaje się, że jest to niekończąca się historia. Czasem ręce mi opadają, bo co prawda zmiany powoli następują, ale wielu bohaterów, którzy zostali okrutnie potraktowani przez nasz wymiar sprawiedliwości, już na poprawę swojej sytuacji nawet nie liczy” – mówił m.in. Maciej Lisowski.

Orła

Maciej Lisowski otrzymał nagrodę Orła „Wprost”

Miło nam poinformować, że w tym roku statuetkę Orła „Wprost” otrzymał założyciel i dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, Maciej Lisowski. Orły „Wprost” przyznawane są corocznie samorządom, projektom transgranicznym i ponadnarodowym, a także wybitnym osobowościom.

W tym roku zaszczyt otrzymania nagrody spotkał Macieja Lisowskiego, który został nagrodzony przez Instytut im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za swoją codzienną działalność, w czasie której udowadnia, że prowadząc biznes można nadal mieć w sercu ponad wszystko interes naszego kraju, a także dbać o dobro Polski.

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA otrzymał statuetkę w kategorii „Organizacja pozarządowa”. Swoje wyróżnienie zdecydował się zadedykować zmarłemu 30 września 2019 roku Kornelowi Morawieckiego – wieloletniemu przyjacielowi, mentorowi i współpracownikowi Macieja Lisowskiego.