Biografia - Maciej Lisowski

Maciej Lisowski – ur. 1977 r., wykształcenie wyższe podyplomowe, profesor nadzwyczajny Instytutu Współpracy Ukraińsko-Polskiej, twórca i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, od dziesięciu lat z sukcesami zajmującej się pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, poszkodowanych przez system prawny i edukacją prawną obywateli. Prezes spółki prawniczej LEX NOSTRA, firmy zajmującej się Public relations, spółki informatyczno – medialnej „LN Media”, oraz kilku innych przedsiębiorstw.

W latach 2016-2019 asystent społeczny Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego i Dyrektor warszawskiego biura poselskiego Marszałka Seniora Sejmu RP, Posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego. Był międzynarodowym obserwatorem w Czeczeńskiej Republice Iczkerii, oraz Referendum niepodległościowego w Kurdystanie (25 września 2017 roku).

Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) i publikacji prasowych. Od 2011 r. ekspert i stały komentator w wielu stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, oraz w prasie i mediach elektronicznych. Był stałym niezależnym publicystą w gazetach: „Gazeta Obywatelska”, „Rurociągi”, „Dziennik Trybuna”. Jako osoba związana naukowo m.in. z psychologią społeczną pełnił funkcję publicysty i zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Psychologia w Teatrze Życia” prof. zw. Zbigniewa Pietrasińskiego. Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Członek założyciel i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii oraz członek założyciel i wiceprezes Rady Spółdzielni „Świetlik – reaktywacja”. Dyrektor Fundacji Naprawy Państwa Polskiego. Wiceprezes Federacji Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności. Współzałożyciel Stowarzyszenia Konfederacji Bałtycko – Czarnomorskiej. Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Kredytu Wzajemnego, Główny Doradca ds. Międzynarodowych Międzyzakładowego Międzynarodowego Związku Zawodowego Ukraińskich Pracowników w Polsce.

Przedsiębiorca od 1992 roku, był właścicielem firmy komputerowej, dyrektorem Ośrodka Badawczo – Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw. Przez kilkanaście lat organy ścigania prowadziły przeciwko niemu postępowania gospodarcze, ostatecznie umorzone. Za swoje osiągnięcia został odznaczony państwowym medalem „Pro Patria” , odznaką „Człowieka Wolności i Solidarności”, oraz Statuetką „Orła Wprost”.