Maciej Lisowski

Świadomość i prawo – to wyróżnia Macieja Lisowskiego

Głównymi celami Macieja Lisowskiego są nie tylko ochrona osób poszkodowanych przestępstwem lub niewinnie obarczonych za nie winą. Do działań jego i jego organizacji należą również poszerzanie świadomości prawnej i wiedzy obywateli. W ciągu kilku lat fundacja i Pan Maciej pomogli rozwiązać wiele szokujących i bulwersujących spraw. Część z nich wykraczała nawet poza granice naszego kraju, jednak bezpośrednio dotyczyła naszego systemu prawnego.

Bój o dzieci

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw, jakimi miał okazję w ostatnim czasie zająć się Pan Maciej Lisowski, była ta, dotycząca walki Denisa Lisova o prawo opieki nad córkami. Ten mieszkający w Szwecji Rosjanin został praktycznie pozbawiony możliwości widywania się z córkami, te zaś zostały przekazane muzułmańskiej rodzinie zastępczej, której kulturowe obyczaje różniły się zapewne od tych, przekazywanych dzieciom przez Lisova. Decyzja szwedzkiego rządu podyktowana była najprawdopodobniej względami materialnymi. Całe szczęście Rosjanin otrzymał w Polsce azyl i niezbędną pomoc. Wypowiadający się w tej sprawie dyrektor Lex Nostra pochwalił działanie polskiego systemu, jednocześnie wskazując na o wiele większą skalę problemu odbierania dzieci rodzicom w krajach skandynawskich, również rodzinom polskim oraz rozważył jakie rozwiązania mogą mu zapobiec.

Ogrom pracy w służbie obywatelom

Lex Nostra jest prężnie działającą organizacją, która niesie pomoc prawno-psychologiczną już od 10 lat. Rocznie otaczają swoją opieką nawet 7 tysięcy poszkodowanych osób rocznie, o czym wspomina Maciej Lisowski w wywiadzie dla “Wprost”. W tym samym artykule, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy, wspomina także swoją historię współpracy – przede wszystkim z wieloletnim mentorem i przyjacielem, Kornelem Morawieckim oraz licznymi organizacjami państwowymi lub użytku publicznego – od ministerstw po zakłady karne. Do fundacji może zwrócić się w razie kłopotów każdy – bez względu na majątek czy wiek.