Podróże Macieja Lisowskiego

Maciej Lisowski stara się pozostawać aktywistą na rzecz praw ludzkich nie tylko w kraju. Odbył on wiele wizyt zagranicznych, udzielał się również aktywnie jako asystent społeczny posła na sejm i ojca obecnego premiera – ś.p. Kornela Morawieckiego. Podczas wykonywania swoich obowiązków, miał okazję odwiedzić między innymi Kurdystan we wrześniu 2017 roku, podczas referendum niepodległościowego. 

Kurdystan to niewielkie państwo, położone w górzystych terenach południowo-zachodniej Azji, którego terytorium podzielone jest obecnie pomiędzy sąsiadujące z nimi państwa – Turcję, Irak, Iran i Syrię. Na terenach tych państw kurdowie walczą o zachowanie swojej tożsamości narodowej poprzez tworzenie jak najbardziej autonomicznych jednostek administracyjnych na ich terenach – w 2014 roku wywalczyli niepodległość w Syryjskiej Rożawie. 25 września 2017 roku Maciej Lisowski uczestniczył w roli obserwatora w referendum zorganizowanym przez autonomicznego Kurdyjskiego prezydenta, Masuda Barzaniego. Wzięło w nim udział aż 72% uprawnionych do głosowania obywateli, w znaczącej większości (92%) opowiadających się za autonomią Kurdystanu. Podczas wizyty odwiedził również obóz uchodźców i odbył wiele rozmów z czynnie walczącymi o wolność kraju politykami.

Europejska jedność

Z bliższych podróży? W ciągu ostatnich lat Maciej Lisowski odwiedził również m.in. ukraiński parlament, podczas inauguracji działania Międzynarodowego Funduszu Wspierania Ukrainy w 2016 roku. W maju tego samego roku, jako dyrektor fundacji Lex Nostra uczestniczył w rozmowach związanych z działaniami grupy Wyszehradzkiej. Dotyczyły one wzmocnienia gospodarczego znaczenia grupy składającej się z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, oraz budowy kanału Łaba – Odra – Dunaj, który dałby naszym sąsiadom bezpośrednie połączenie z Oceanem Atlantyckim i większymi kanałami handlowymi.