Maciej Lisowski gościem audycji “Siódma 9”

Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra był niedawno gościem audycji “Siódma 9” emitowanej na antenie Radia Warszawa. Okazją do wizyty był trwający od 21 do 28 lutego 2020 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Idea obchodów tego tygodnia zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ze względu na to, że Fundacja Lex Nostra od dawna udziela pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom, była to świetna okazja na poruszenie tego tematu w mediach oraz przybliżenie charakteru działania Fundacji. Maciej Lisowski wskazał na konkretne obszary udzielanej przez Fundację pomocy, podkreślił jej kompleksowość oraz wielowymiarowość. “Udzielamy pomocy bardzo kompleksowo. To może być pomoc materialna (np. dofinansowanie dopłat do czynszu, zapewnienie schronienia osobom, które nie mogą pozostać w miejscu zamieszkania ze względu na przemoc domową). Może to być także pomoc prawników, psychologa czy psychiatry” – mówił Maciej Lisowski w rozmowie z red. Piotrem Otrębskim.

Dyrektor Fundacji Lex Nostra wspomniał również o tym, że Fundacja nie tylko prowadzi od 10 lat indywidualne działania mające na celu pomoc pokrzywdzonym, ale również współpracuje z różnymi podmiotami, do których należą m.in.: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jaki jest stan polskiego wymiaru sprawiedliwości? Maciej Lisowski w programie “Gorące Pytania”

Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra gościł ostatnio w programie “Gorące Pytania” w telewizji wPolsce.pl. Wraz z przedsiębiorcą Mirosławem Ciełuszeckim, pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości, a także Jarosławem Guzym, ekspertem ds. międzynarodowych dyskutowali na temat stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

 

Fundacja Lex Nostra, która od wielu lat prowadzi działania mające na celu przywrócenie prawdy i sprawiedliwości do polskich sądów, a także pomaga osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, z niedowierzaniem patrzy na sprawę pana Mirosława Ciełuszeckiego, walczącego o swoją sprawiedliwość od 18 lat, skazanego wyrokiem prawomocnym na 3 lata więzienia za przestępstwo gospodarcze, którego nie popełnił. Wyrok w sprawie pana Mirosława Ciełuszeckiego jest podawany jako przykład opresyjności państwa wobec przedsiębiorców. Takich przypadków w Polsce jest wiele, dlatego niezwykle ważne, by każdy z nich został odpowiednio nagłośniony oraz wspólnymi siłami rozwiązany zgodnie z panującymi przepisami.

 

Goście audycji poruszyli tematy bieżące, niezwykle istotne z perspektywy przedsiębiorcy. 

 

  1. Czy “Kasta” niszczy przedsiębiorców?
  2. Czy istnieje układ prokuratorsko-sądowy?
  3. Czy rosyjskie służby kontrolują biznes?

Dyrektor Fundacji Lex Nostra o patologiach w polskim wymiarze sprawiedliwości

Dyrektor i założyciel Fundacji Lex Nostra, Maciej Lisowski był niedawno gościem Radia Wnet, w którym to wskazywał na nieprawidłowości patologie w działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także przedstawił recepty na jego poprawę.

“Przez 20 lat pracy spotkałem się z wieloma przykładami arogancji sędziów” – ocenia Maciej Lisowski. Jako główny problem dotyczący polskich sądów uważa przewlekłość postępowań oraz oderwanie od rzeczywistości części sędziów Sądu Najwyższego.

Ponadto wytknięty zostaje szereg błędów regularnie powtarzających się podczas wielu spraw. Przykładem jest chociażby orzecznictwo sędziów, którzy wcześniej emocjonalnie podchodzili do badanych kwestii, co nadużywane było m.in. przy wydawaniu polecenia tymczasowego aresztowania pośrednio przesądzając winę oskarżonego. Działania tego typu powodują, że obywatele tracą zaufanie do polskiego sądownictwa oraz rośnie w nich świadomość tego, że do sądu nie przychodzi się po sprawiedliwość, ale zostaje się ofiarą dziwnych układów na szczycie.

“Nie może być władzy, która nie podlega kontroli. Sędziowie do tej pory podlegali iluzorycznej kontroli ludzi z własnej grupy.” Tymi słowami Maciej Lisowski podsumował wywiad i wskazał na kierunek, w którym powinny pójść zmiany w polskim sądownictwie.

Maciej Lisowski o nierównej walce z urzędnikami Białorusi w tygodniku “WPROST”

Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra na łamach tygodnika WPROST opowiadał niedawno o traumatycznych przeżyciach oraz nierównej walce z urzędnikami Białorusi.

Pod koniec 2019 roku Maciej Lisowski postanowił zorganizować duży koncert profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Grodnie. To bez wątpienia patriotyczne wydarzenie miało odbyć się w Teatrze Dramatycznym, a wziąć w nim miała udział ponad 60-osobowa Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego. Dla licznej Polonii mieszkającej w Grodnie miał zostać wykonany jeden z najbardziej znanych na świecie, a jednocześnie jeden z najtrudniejszych utworów do zagrania – “Symfonia h-moll” Ignacego Jana Paderewskiego.

Koszt zorganizowania wydarzenia wynosił około 150 tys. zł, na który składało się: wynajęcie całego Teatru Dramatycznego, opłacenie wszystkich kosztów marketingowych dla lokalnych firm, honoraria według polskich stawek dla białoruskich współpracowników oraz oczywiście opłacenie całej orkiestry. Maciej Lisowski zaproponował pokrycie tych kosztów, a od strony białoruskiej potrzebna była jedynie zgoda na to wydarzenie.

Niestety Maciej Lisowski spotkał się z ogromnym oporem ze strony białoruskiej biurokracji, która dokładała wszelkich starań, by koncert się nie odbył. Współpracownikom Lisowskiego założono podsłuchy, a do utrudnienia organizacji wydarzenia włączył się osobiście grodzieński gubernator.